Afbeelding 1De Verenigde Naties koesterde jarenlang dit Chinees spreekwoord als illustratie van haar voedsel- en landbouwbeleid. Over het visbeleid van de VN kunnen we een boekje opendoen, gezien hoogtechnologische vissersvloten zeeën leegvissen en zo de lokale vissers beroven van hun inkomen. Maar de boodschap van het spreekwoord kan tellen. Het geeft de kracht van coaching weer: het zelfsturend vermogen verrijken.

Ik werkte enkele jaren in een NGO voor ontwikkelingssamenwerking. Mijn uitgangspunt: we sluizen niet massaal voedingswaren door naar ontwikkelingsgebied. Ik verzet me tegen de paternalistische gedachte ‘wij sterken zijn de gevers, zij zwakken zijn de ontvangers’. Wel maken we mensen in ontwikkelingslanden sterker om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen. Dat geldt ook voor coaching: je zelfsturing aanscherpen zodat je je doelen in de toekomst zélf kan bereiken.