WolvenUitdagingen van individuen zijn zelden uitdagingen van een enkeling. Vaak zijn ze herkenbaar voor en van toepassing op een groep van mensen. De hypothese is dat uitdagingen van individuen wortels hebben in de samenleving. Bij coaching ligt de focus altijd op het individu en zijn ontwikkeling. In sommige situaties is het relevant (ook voor de coachee) om, vanuit de hulpvraag van de coachee, een blik te werpen op de uitdagingen voor de groep van mensen waartoe de coachee behoort. Zo maak ik de verbinding van individuele ontwikkeling met maatschappelijke ontwikkeling.

Groepen kan je onderscheiden op basis van allerlei eigenschappen. Leeftijd is daar één van. Bontekoning maakt in zijn Generatietheorie een onderscheid tussen verschillende generaties. De ‘pragmatische generatie’ bijvoorbeeld is de groep van mensen die geboren zijn tussen 1970 en 1985. Typische kenmerken van deze mensen: ‘zijn zelfbewust en zelfverzekerd, zijn uit op zelfontplooiing, zijn ondernemend, willen eigen talenten benutten, creëren persoonlijke uitdagingen, volgen geen in hun ogen verkeerde richtingen en hebben naast werk ook andere levens’. Ervaring leert dat coachees van deze generatie voor gelijkaardige uitdagingen staan: langs de ene kant willen ze zichzelf ontplooien, dingen verwezenlijken, hun eigen ding doen; langs de andere kant primeert levensgeluk boven werk. Beide kunnen conflicteren. Een typische aanmelding is: ‘Ik werk me te pletter, ga mijn eigen dromen achterna, maar mijn gezinsleven komt hierdoor in het gedrang. Ik wil de combinatie werk – privé meer in evenwicht’. Of omgekeerd: ‘Ik heb een fijne partner, twee schatten van kinderen, maar terugblikkend op mijn leven, vraag ik me af of dit het nu is. Ik heb meer in mijn mars dan wat ik tot nu toe heb gerealiseerd’.